Back


Кафедра економіки та менеджменту

Кафедра економіки та менеджменту є одним з основних навчально-наукових структурних підрозділів, що проводить навчальну, методичну та науково-дослідницьку діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями “Фінанси, банківська справа і страхування”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент туризму”, “Менеджмент готельного та ресторанного бізнесу”, “Менеджмент організацій охорони здоров`я” , “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” на денній та заочній формах навчання.

За своїм кадровим, науково-методичним, інформаційним і матеріально-технічним забезпеченням кафедра має можливість підготовки фахівців на належному рівні.

Основне завдання кафедри — готувати фінансистів-аналітиків, бухгалтерів-практиків та фахових банкірів з глибокими знаннями та практичними вміннями, необхідних для роботи в мінливому ринковому середовищі.

Кафедра плідно співпрацює зі школами міста, здійснюючі керівництво Малою Академією наукЄвронаука.

Публікації кафедри

Кафедра інформатики та соціально-гуманітарних дисциплін

Сучасна цивілізація характеризується впровадженням інформаційних технологій у всі сфери життя людини. Час ставить нові вимоги до формування високоосвіченої професійної еліти, вільної і творчої, здатної на самостійне мислення та активні дії в галузі економіки, менеджменту, інформаційних технологій на базі глибоких і сучасних знань, усвідомлення суспільних дій та особистих спрямувань. Враховуючи потреби ринку праці, крім фахівців за напрямками „Економіка та підприємництво” та „Менеджмент”, у філія готує фахівців за напрямками „Інформатика та обчислювальна техніка”. Належний рівень освіти фахівців з даного напряму забезпечує кафедра інформатики та соціально-гуманітарних дисциплін.

Основою навчально-методичної роботи викладачів кафедри є ефективна організація самостійної роботи студентів з використанням сучасних комп’ютерних технологій практично з усіх дисциплін. Студенти мають можливість працюючи у комп’ютерних класах, використовувати ресурси Internet. Велика увага приділяється науковій роботі студентів. На кафедрі функціонують предметні гуртки.

Кафедра також здійснює соціально-гуманітарну підготовку студентів, спрямовану на формування світогляду студентів, набуття здібностей вирішувати соціальні задачі у своїй професійній діяльності. Навчання іноземних мов здійснюється із використанням сучасних дидактичних комплексів, що забезпечують розвиток усіх стилів іноземного мовлення.

Заняття з фізичного виховання проводяться у обладнаному спортивному залі, де студенти мають можливість займатися багатьма видами спорту. Постійно організуються змагання з іншими вузами та школами міста.