Back

Мала Академія Наук

Важливим та пріоритетним напрямом діяльності Криворізької філії Європейського університету є наукова робота викладачів та студентів. Її мета – набуття, примноження й оновлення знань, уміння ставити наукові завдання, планувати їх виконання, організовувати збір та обробку інформації, створювати умови для генерування нових ідей та їх практичної реалізації, а також забезпечення умов для формування особистості майбутнього спеціаліста через створення наукового простору, системи інформаційного і комп’ютерного забезпечення навчального процесу.

Одним із пріоритетних завдань вищого навчального закладу є співпраця зі школами міста та вчителями. Результатом якої є ознайомлення учасників з основами наукової роботи, надання консультацій викладачами кафедр філії та участь юних дослідників у сесійних засіданнях Малої академії наук. Матеріали сесій МАН систематично публікуються у збірниках наукових праць. В останніх із них роботи школярів публікуються разом із роботами студентів та викладачів, що доповідали на наукових регіональних конференціях «Євронаука».